• bo blog j'adore dahman rabi yarahmou jé méme fé un montage video ak ca chanson ya rayeh

 • Anonyme


  يالغــــــــــــــــدارا


  يــالعــــاشق اعشق و لا تمــن في عشقــك الدنـيا غـــــــدارا
  اللي يعشق في عشقو يتعب, ويمشيلو ماعمل في الدنيا خســارا
  ياقـــاري نظمـي, غير أصنت اقرا وافهم قولي بــــــــــرزانا
  مـــــــا بقالــي مـا نعمل غـير نصبر و نســاعف الحــــــــالا
  الزمــــــــــــــان تبـدل, ونــاسوا تقـــول نــــاس هبــــــــالا

  يـالعاشق اعشق و لا تمـن في عشقـك الدنـيا بـــــــــدالا
  واش قـــالوا نـاس بكـري,
  اللـــي يعشق يرجع مبلــي,
  في حياتـو مـايكون متهنــي
  ليــــل ونهـار ينوح ويبكي,
  بالصـدود والهجـرى مكـوي
  يسقسي ويسال وين هوا زهري
  مشـــى و خلانـــي وحـــدي فـــــي حـــــــــــــــــــالا
  ايـــه...................... ايـــه................ ايـــــه

 • Anonyme  ياقلبي قـداش ملمـرا نوصيك لا تمن لعبـاد و لاتمـن زمانـــــــي
  نسيـت وصايتـي و زدت نسيتـني تـــاني
  الوقت صعاب والناس تخون عينانـي, شد في مولاك و عيـط بـركانـــي
  يزيك ملصحاب وعيش وحـدانــي,ترتاح وتبــرى من دوك لمحانـــي
  الزمان تبدل ماهوشي زمـانــي, عييـت نسـاعف فـالدنيا عـياتـــني
  القلب تكوى دخـلانـي,و الشيب فلـراس سكن تانـــــــــــــي
  مـسى وصباح فلحزانــي ,ما عرفت خروج ما عرفت سلاكـــــــي


  ياقلبي قـداش ملمـرا نوصيك لا تمن لعبـاد و لاتمـن زمانـــــــي
  نسيـت وصايتـي و زدت نسيتـني تـــاني
  يـا نفس ارجعـي للعـالـي, راكي شبعتـي ملهـبال يا عصيانـــي
  اقلعـي ملفعال ليمـاتسواشـي,تفكـري يوم لحسـاب والسوْالــــي
  آش يصـبرك علعذاب والنيراني, بركاكي ملعصـيان يا مهبلانــــي
  عام بعد عام ضاعوا سنين شبابي,العمر قصار شي ماعملت في حيـاتي
  نهاري رجع ضلام من ضلام فعالي ,جسمي بالتنحال رجعت نشبه لخيالي
  زهـري مشـى و راح و بقيـت وحـــــــداني
  بعد قلبي واش من حبيب بقالـــــــــــــي


  جمال الدين/ب/جويليلة2008